Little tricks
for the big fix.

Geolifti tehnoloogia võitis Euroopa innovaatiliseima lahenduse auhinna

Leedu kapitalil põhinev ettevõte Geolift Baltic lõpetas 2021. aasta märkimisväärse auhinnaga – ettevõtte poolt Elektrėniškėses kasutatavat tehnoloogiat on tunnustanud Ühendkuningriigis asuv rahvusvaheline äriplatvorm Corporate LiveWire, mis tunnustas ettevõtet oma 2021. aasta innovatsiooniauhindade jagamise raames Euroopa innovaatiliseima ettevõttena hoonete stabiilsuse vallas.

Rakendatava tehnoloogia peensusi ettevõtte esindajad aga veel avaldada ei saa, kuna koostavad praegu VGTU teadlaste abiga meetodi tehnilist dokumentatsiooni riiklikule patendibüroole. Geolift Balticu asutaja ja insener Valdas Kordušas rõhutab tulemusi: „Iga tehtud tööd on võimalik hinnata füüsikaliste mõõtmiste ja arvutustega ning tänu oma tehnoloogiale saavutame tulemusi, millega teistel oleks raske konkureerida.“

Euroopa parim

Ebastabiilsete pinnaste ja vundamentide stabiliseerimine, hoonete stabiliseerimine geopolümeeri sissepritsetega ning võimaluste piires ka vajunud hoonete samal põhimõttel algsesse asendisse taastamine on tehnika, mis on välja töötatud Skandinaavias ja levinud üle maailma.

„Oleme sellest ja teistest sarnastest meetoditest huvitunud ning alates 2013. aastast turgu uurinud. Õppisime Euroopas ja USA-s ning katsetasime, kuni lõpuks võtsime olemasoleva tehnoloogia ja läksime sellega turust erinevas suunas, viimistledes selle eraldiseisvaks tooteks,“ ütleb algataja V. Kordušas. „Kuigi ametlikult asutasime Geolift Balticu alles 2020. aastal, oleme saavutanud juba selliseid tulemusi, et Euroopas tehnoloogilisi muutusi ja innovatsiooni jälgiv organisatsioon Corporate LiveWire on meie vastu huvi tundnud ja kutsunud meid kandideerima rahvusvahelisele auhinnale. On suurepärane, et meid on märgatud ja hinnatud mitte ainult Leedus ja Balti riikides, vaid ka Euroopas.

Loodetakse, et kui tehnoloogia saab patenteeritud, jätkatakse selle müüki ja frantsiiside pakkumist üle kogu maailma. Hetkel tegeleb Geolift Baltic koostöös VGTU teadlaste abiga juba väljatöötatud, testitud ja edukalt rakendatud tehnoloogilise protsessi standardiseerimise ja vormistamisega.

„Meie uuendus on eriti teretulnud USA-s, kus läbisime esimese baaskoolituse ja hiljem arendasime selle Geolifti kaubamärgiks. Laienemine USA-sse on planeeritud aastatele 2022-2023,“ ütleb Kordušas. Geolift Baltic tegutseb praegu Leedus, Lätis, Eestis, Poolas ja Norras.

Tehnoloogia, mis nõuab sekundite lõikes tähelepanelikkust

Internetis on palju videoid, mis näitavad, kuidas geopolümeeri sissepritsetega saab lahendada vajunud ja deformeerunud põrandate, vundamentide või tervete hoonete probleemi. Põrandasse või vundamendisse puuritud väikeste aukude kaudu „süstitakse“ maasse geopolümeerne materjal, mis paisub seal ja tahkub koheselt, tugevdades pinnast ja peatades konstruktsiooni edasise deformeerumise, võimalusel seda ka tõstes.

„Samas on see tehnoloogia palju keerulisem, kui esmapilgul võib tunduda,“ rõhutab Kordušas. „See meetod nõuab suuri tehnilisi teadmisi ja kogemusi ning viga võib tekkida sekunditega. Kui sisse pritsitakse liiga palju materjali või tehakse seda vales kohas, võib konstruktsioon liiga kõrgele tõustes lihtsalt puruneda. Seetõttu tehakse enne geopolümeeride sissepritsega alustamist alati väga hoolikad pinnaseuuringud ja kogu hoone insenertehnilised arvutused ning hinnatakse konstruktsiooni seisukorda, kuna tagajärjed võivad olla äärmiselt rängad ja kulukad ning vastutus on alati tohutu.“

Põrandate tõstmine tavalist elukorraldust häirimata

Tehnoloogia, mis tõstab hoonete stabiilsust, tugevdades pinnast geopolümeeri sissepritsetega, on sageli palju atraktiivsem alternatiiv kui näiteks kogu hoone ümberehitamine või pidev iga paari aasta tagant toimuv remont, mis on vältimatu, kui ei tegelda probleemi tegeliku põhjusega, st ebastabiilse pinnasega.

Keskkonnaneutraalseid geopolümeere saab maasse „süstida“ igal kellaajal, olgu päeval või öösel, ilma et selle töö tegemiseks oleks vaja seadmeid, mööblit või kaupade väljapanekuid mujale viia, nii et ettevõtted, kauplused ja laod ei pea oma tegevust katkestama.

„Näiteks oleme arvestanud, et ühe eriti probleemse 8500 ruutmeetri suuruse platsi lammutamine ja ümberehitamine oleks pärast maapinna puhastamist kestnud kaks aastat. Meie meetod lahendas hoone probleemid kolme kuuga, kui teostasime töid eraldi tsoonides, enamasti öösiti ehk praktiliselt objekti tegevust häirimata, mis tavapäraste ehitusmeetoditega oleks olnud lihtsalt võimatu. Oleme mitmed sellised projektid lõpule viinud. Näiteks oleme eriti uhked ühes Eesti mööblitehases tehtud hoonetugevdamise tööde üle, mis ei nõudnud tootmise peatamist ning ei vajanud isegi sajandikmillimeetri täpsusega robotite ümberkalibreerimist,“ ütleb Geolift Balticu insener.

Eramajade puhul väldib geopolümeeri sissepritse häirivaid remonditöid ning hoiab ära tolmu sees elamise, koristamise, mööbli teisaldamise või isegi ajutisse elamisse kolimise vajaduse.

Töö muinsuskaitse all olevate hoonetega on juba tunnustatud

V. Kordušas märgib, et kaasaegsete hoonete stabiilsusprobleemid sagenevad mitte ainult hoonete projekteerimis- või ehitusvigade tõttu, vaid probleemile aitavad kaasa ka looduses toimuvad muutused. Põhjavesi taandub ja need protsessid mõjutavad juba vanu hooneid.

„Näiteks Riia linn ehitati praktiliselt sohu, nagu me kolleegidega vahel ütleme. Varem ehitati sellistes kohtades hooned tammepalgist vaiadele, mis seni, kuni nad on vees, kujutavad endast tugevat ja usaldusväärset vundamenti. Kuid viimastel aastatel on kogu meie regioonis hakanud veetase 1,5 meetri ulatuses kõikuma ning see on hakanud mõjutama ka vanu hooneid,“ ütleb Kordušas, kes töötab ka naaberriikides.

Geolift Balticu poolt päästetud vanade muinsuskaitsealuste hoonete hulgas on Eesti valitsushoone Tallinna kesklinnas, Ilzenbergi mõisa ait Rokiškise ringkonnas ja teised.

Viimasel ajal on geopolümeeride sissepritset kasutatud laialdaselt ja mitte ainult hoonete, vaid ka transporditaristu, nagu teede ja lennujaamade probleemide puhul.